Algemene voorwaarden Zwangerschapsyoga Rotterdam

Algemeen

Draag makkelijk zittende kleding en sokken. Neem een eigen handdoek mee. Matten en kussens zijn aanwezig. Wees 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig. Veel ziektekostenverzekeraars vergoeden (een gedeelte) van de zwangerschapsyogalessen. De voorwaarden verschillen per zorgverzekeraar. De cursist ontvangt altijd een totaalfactuur van de lessen. De docente is Samsara gecertificeerd zwangerschapsyoga docente maar niet aangesloten bij de Yogavereniging Nederland. Geef voorafgaand aan de les aan de docente aan of je bepaalde lichamelijke en/of psychische klachten hebt, bepaalde medicijnen gebruikt en hoeveel weken je zwanger bent. De docente kan hier dan rekening mee houden tijdens het lesgeven. In bepaalde gevallen kan een medische verklaring worden gevraagd voordat deelname aan lessen kan plaatsvinden. Nalatigheid hierin valt onder verantwoording van de cursist. Algeheel geldt dat Zwangerschapsyoga Rotterdam en Martine Swarttouw niet aansprakelijk kan worden gesteld voor lichamelijke en/of psychische schade voortkomend uit het volgen van zwangerschapsyoga lessen. Het deelnemen aan de lessen geschiedt dus op eigen risico. Ook is Zwangerschapsyoga Rotterdam niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen.

Inschrijving

Aanmelding kan door het contactformulier in te vullen, via een e-mail of door te bellen met Martine Swarttouw. De inschrijving van een 6 lessenpakket, privéles(sen), Zoomlessen of een cursus babymassage is geldig en definitief bij een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Deze dient de eerste les ingevuld aan de docent te worden overhandigd. Het pakket is persoonsgebonden.

Annulering inschrijving

Een inschrijving kan worden geannuleerd in geval van medische klachten indien men een verklaring van de verloskundige of arts kan overleggen. Annulering dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren. Als zonder medische redenen de cursus minder dan 48 uur voor de eerste les wordt afgezegd, wordt het volledige cursusbedrag in rekening gebracht. Indien als gevolg van overheidsmaatregelen de lessen fysiek geen doorgang kunnen vinden, biedt Zwangerschap & Yoga daarvoor in de plaats online lessen via Zoom aan.

Verzuim

Bij onvoldoende aanmeldingen of ziekte van de docent, kan de les worden geannuleerd. In dit geval wordt het reeds betaalde lesgeld verrekend met de volgende lessen of teruggestort. Bij afwezigheid van de cursist graag tijdig de docent telefonisch of via de e-mail inlichten. Verzuimde lessen worden niet ingehaald of verrekend.

Betalingsvoorwaarden

Voor deelname aan de eerste les moet het cursusgeld zijn bijgeschreven op rekeningnummer NL 23 BUNQ 2290 0693 53 tnv Zwangerschap & Yoga Martine Swarttouw. Indien om medische redenen eerder dan de bevallingsdatum geen lessen meer kunnen worden gevolgd, vindt in overleg restitutie van het lesgeld plaats. Als je bevalt tussen week 37-42 van de zwangerschap vindt geen restitutie van het lesgeld plaats. Bij verzuim wegens vakantie of ziekte dient het lesgeld te worden doorbetaald.