Algemene voorwaarden Zwangerschapsyoga Rotterdam

Algemeen

Draag makkelijk zittende kleding en sokken. Neem een eigen handdoek mee. Matten en kussens zijn aanwezig. Wees 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig. Veel ziektekostenverzekeraars vergoeden (een gedeelte) van de zwangerschapsyogalessen. De voorwaarden verschillen per zorgverzekeraar. De cursist ontvangt altijd een totaalfactuur van de lessen. De docente is Samsara gecertificeerd zwangerschapsyoga docente maar niet aangesloten bij de Yogavereniging Nederland. Geef voorafgaand aan de les aan de docente aan of je bepaalde lichamelijke en/of psychische klachten hebt, bepaalde medicijnen gebruikt en hoe veel weken je zwanger bent. De docente kan hier dan rekening mee houden tijdens het lesgeven. In bepaalde gevallen kan een medische verklaring worden gevraagd voordat deelname aan lessen kan plaatsvinden. Nalatigheid hierin valt onder verantwoording van de cursist. Algeheel geldt dat Zwangerschapsyoga Rotterdam en Martine Swarttouw niet aansprakelijk kan worden gesteld voor lichamelijke en/of psychische schade voortkomend uit het volgen van zwangerschapsyoga lessen. Het deelnemen aan de lessen geschiedt dus op eigen risico. Ook is Zwangerschapsyoga Rotterdam niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen.

Inschrijving

Aanmelding kan door het contactformulier in te vullen, via een e-mail of door te bellen met Martine Swarttouw. De inschrijving van een zwangerschapsyoga groepslescursus, (duo) privéles(sen), Zoom lessen of een cursus babymassage is geldig en definitief bij een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Het pakket is persoonsgebonden.

Annulering inschrijving

Een inschrijving kan worden geannuleerd in geval van medische klachten indien men een verklaring van de verloskundige of arts kan overleggen. Annulering dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren. Als zonder medische redenen de cursus wordt afgezegd, wordt 50% van het cursusbedrag in rekening gebracht. Indien deze afzegging binnen 48 uur van de 1e les plaatsvindt, wordt het gehele cursusbedrag in rekening gebracht. Indien als gevolg van overheidsmaatregelen de lessen fysiek geen doorgang kunnen vinden, biedt Zwangerschap & Yoga online lessen via Zoom aan.

Verzuim

Bij onvoldoende aanmeldingen of ziekte van de docent, kan de les worden geannuleerd. In dit geval wordt het reeds betaalde lesgeld verrekend met de volgende lessen of teruggestort. Bij afwezigheid van de cursist graag tijdig de docent telefonisch of via de e-mail inlichten. Verzuimde lessen worden niet ingehaald of verrekend. Bij verzuim wegens vakantie of ziekte dient het lesgeld te worden doorbetaald. Indien om medische redenen geen lessen meer kunnen worden gevolgd, vindt in overleg restitutie van het lesgeld plaats. Als je bevalt tussen week 36-42 van de zwangerschap vindt geen restitutie van het lesgeld plaats.

Betalingsvoorwaarden

Voor deelname aan de eerste les moet het cursusgeld zijn bijgeschreven.